ஜனாதிபதியின் ஒரு நாடு ஒரு சட்டம்… இன்றைய (28.10.2021 – e paper ) தினப்புயல் பத்திரிகை

https://www.thinappuyal.com/wp-content/uploads/2021/10/28.10_compressed.pdf

Previous articleSri Lanka will not accept fertilizer shipment containing harmful bacteria – Agri. Minister
Next articleSri Lanka Navy takes delivery of Ex-USCGC Douglas Munro